Az első fordulós pályázat tevékenységeinek bemutatása Print E-mail

Az első fordulós pályázat megvalósításának célja a 2. fordulós,  megvalósítási pályázat projektdokumentációjának kidolgozása. Ennek során, a tervezés fázisában a projektgazda szervezet folyamatosan tartja a kapcsolatot a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal illetékes területi irodájának vezetőjével, mivel a Czóbel-kúria országosan védett műemlék, valamint a parkja országosan védett műemléki környezet, ezért felújításához engedély beszerzése szükséges. Amennyiben a projektfejlesztés során elkészülő engedélyes szintű terv az előzőleg elkészült parktörténeti kutatási dokumentáció megállapításaival összhangban, valamint a kertépítészeti tanulmánytervben leírtaknak megfelelően készül el, az építési engedély kiadásának a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről akadálya nem lesz.

 

A szakértői feladatok ellátását végző cégek megfelelő kiválasztása elengedhetetlen a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében. Az elvégzendő feladatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Projektelem Megvalósítandó tevékenység Megvalósítást végző szakértő cég
Projektmenedzsment (Külső PM cég + külső műszaki szakértő) 1. fordulós pályázat menedzsment feladatainak ellátása.

MEGAKOM Kft.

MÁGUS Kft.

Geofizikai talajellenállás-mérés Műszeres vizsgálat a hajdani sétányok elhelyezkedésének pontos rekonstrukciója érdekében.

Budapesti Corvinus Egyetem Kertművészeti Tanszéke

Tanulmányok és vizsgálatok készítése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett útmutató alapján a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. MEGAKOM Kft.
Tervezés

Engedélyes tervek elkészítése.

Kiviteli tervek elkészítése.

Mundus Viridis Kft.
Kerttörténészi konzulencia Tervezéshez szükséges kerttörténészi konzulencia. MÁGUS Kft.
Műszeres favizsgálat
Műszeres vizsgálat a kertben található fák állapotának pontos feltérképezése érdekében. FŐKERT Nonprofit Zrt.
Tájékoztatás és nyilvánosság A projektgazda kötelező projektkommunikációs tevékenységeinek végrehajtása (előkészítési szakaszban honlap készítése).

Forensys Kft.

Geodéziai felmérés aktualizálása A projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló telek pontos határainak megállapítása, tervezői munka megalapozása.
Vida László földmérő

 

E tevékenységek elvégzése után kerülhet sor a 2. fordulós pályázat benyújtására, melynek célja a kert rekonstrukciójának megvalósításához 100%-os támogatás elnyerése.

A 2. fordulós pályázat benyújtásáig a fent részletezett feladatokat szükséges megvalósítani. Ezek közül is a legfontosabb az engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetése, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.

Az előkészítés során szükséges projekt menedzsment tevékenységet egy külső projektmenedzsment egység (MEGAKOM Kft.) látja el. Az előkészítési szakasz fontos fázisa a műszeres geofizikai talajellenállás-mérés, amelynek célja a hajdani sétányok elhelyezkedésének pontos feltérképezése, valamint a geodéziai felmérés aktualizálása a tervezési terület pontosítása és a telekviszonyok rendezése érdekében. Ezt követően kerül sor a projekt megvalósítás tervi előkészítésére, illetve a szükséges elemző dokumentumok, tanulmányok elkészítésére.

Az előkészítés során a projektgazda, a Közreműködő Szervezet, a projektmenedzsment szervezet és a megbízott vállalkozók között folyamatos, interaktív kommunikáció zajlik. A folyamat részeként megtörténik a megvalósítás tervezésének, főbb lépéseinek, illetve az előkészítés mérföldköveinek folyamatos egyeztetése. Mindezen tevékenységekről a projektmenedzsment szervezet folyamatosan beszámol a Közreműködő Szervezetnek és kapcsolatot tart a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatallal.

A projekt előkészítése során nem szükséges környezeti hatásvizsgálat vagy hatástanulmány készítése, azonban szükség van az engedélyes terv elkészítésére, amely a következőket foglalja magába:

  • szintezett geodéziai felmérés;
  • kertépítészeti rekonstrukciós engedélyezési terv;
  • burkolat- növény kitűzési terv;
  • részletes növénykiültetési terv;
  • részlettervek- szükség szerint;
  • műszaki leírás, mely konkrét anyag meghatározásokat, minőségeket, technológiai adatokat tartalmaz részletes mennyiségi kimutatásokkal;
  • tételes tervezői egységáras költségbecslés.


További fontos feladat a kiviteli terv elkészítése és a szakhatóságoknál, közműveknél az engedélyezési eljárás lefolytatása, amelyre a projekt előkészítés szakaszában kerül sor, miközben a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése is megtörténik.

A projekt előkészítése során a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása részeként projekt honlap készül, amely a lakosság és a projekt szereplőinek tájékoztatására egyaránt alkalmas.

 

Projekt információk

Új Széchenyi Terv

A honlap "Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és helyreállítása" című, KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0006 azonosító számú projekt keretében készült.

Kedvezményezett:

Anarcs Község Önkormányzata

4546 Anarcs, Kossuth utca 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45.

Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

Tel.: (+36) 1 802 4390, (+36) 1 238 6683

Fax: (+36) 1 802 4301

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Copyright © 2018. Czóbel Kúria és parkja, ANARCS - KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0006. Designed by FORENSYS

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.