A Czóbel-kúria története Print E-mail

1826-ban Czóbel László építtette. Klasszicista stílusú földszintes épület. Kétszer is átépítették, a 19. század végén eklektikus stílusban, a 20. század második felében újabb kori átalakítással, így eredeti stílusát elvesztette. Földszintes, tégla alakú, szabadon álló épület, főhomlokzata 2+3+2 nyílástengelyű, háromszög oromzatú. Hátsó, parkra néző 3+3+3 tengelyes homlokzatán terasz, széles, áttört kőkorlátos lépcsőfeljáró volt. Nyomott manzárd tetőszerkezetű. Lemezek határolta fél-és negyed hengerekből formázott széles főpárkánya a timpanonos lezárású oromfalat is keretezi. A timpanon hossztengelyének felső részén egy rozettával díszített kerek nyílás húzódik. A feltehetően kerámiából készült rozetta a teljes nyílást kitölti. A nyílást ún. „függöny” dísszel ékesített négyzetes, vakolatból kiképzett –fölül a timpanon profilos párkányához csatlakozó – keret veszi körbe. Az épület bejárata kőkeretes, liliomos zárókővel összefogott. Az egykori központi teremből jobbra és balra két-két helyiség nyílt.

Az úrilak egykor értékes régi tárgyak őrzőhelye volt. Luther és Kálvin korabeli képmásait, Vécsey generális, mint hadizsákmányt hozta hétéves háború (1756-1763) idején a wittenbergi városházáról.

Itt őrizték Simonyi óbester kardját, több pompeji vázát, egy alvó gyermeket ábrázoló márványszobrot, mely párosi márványból készült, bronzkori tárgyakat, eredeti régi festményeket, az egyik Palma Vecchió műve.. Több Mednyánszky és Büttner festmény díszítette a falakat.

Az épület eredeti funkciója nemesi lakóház volt. Az elmúlt közel száz év során többször átalakították, sőt bővítették is. Ezek a munkálatok a kezdetekben az épület gazdagodását jelentették, mert megjelenésében, használhatóságában sokkal kedvezőbbé vált. A későbbiekben viszont az épület kárára történtek ezek a munkálatok.

 
A Czóbel-kúria napjainkban Print E-mail

A kúria ma rendkívül leromlott állapotban üresen áll. Korábban orvosi rendelő és könyvtár működött benne. Ameddig lakott volt, addig még nem voltak észlelhetőek azok a hibák, amelyek ma már szembetűnők.

Az épület műszakilag erősen tönkre ment. A belső terek elhasználódtak, a födémek egy része beszakadt, az épségben lévő helyiségek lelakott képet mutatnak. A pince boltozatai beomlottak. A tetőszerkezet az állandó beázások miatt cserére szorul.

A helyi önkormányzat csaknem két évtizede folyamatosan részleges javításokat végez az épületen és törekszik a rendkívül értékes műemlék épület megmentésére, de egyértelművé vált, hogy a kúria sorsát csak a teljes körű helyreállítás oldja meg.

Elsődleges célja az volt, hogy a műszaki felújításon túl megfelelő funkciót találjon az épületnek, amely méltó a reprezentatív megjelenéséhez és hasznára válik a települési elképzeléseknek is.

Az önkormányzat előzetesen elkészíttette a kúria épületére vonatkozó faanyagvédelmi és faldiagnosztikai szakvéleményt, valamint az épület teljes körű falkutatására is megrendelést adott. Az épület teljes körű kutatása - anyagi okok miatt – azonban nem történhetett meg. Készült viszont egy tudományos elődokumentáció.

 


Projekt információk

Új Széchenyi Terv

A honlap "Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és helyreállítása" című, KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0006 azonosító számú projekt keretében készült.

Kedvezményezett:

Anarcs Község Önkormányzata

4546 Anarcs, Kossuth utca 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45.

Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

Tel.: (+36) 1 802 4390, (+36) 1 238 6683

Fax: (+36) 1 802 4301

Copyright © 2018. Czóbel Kúria és parkja, ANARCS - KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0006. Designed by FORENSYS

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.